pirminiss andarumo testas

Pastato sandarinimas yra atliekamas prieš vidinę apdailą. Sandarinimo procesas reikalauja didelio kruopštumo ir pasiekti reikalaujamo rezultato išties sudėtinga. Tad dažnai statytojas parduoda pastatą dar su daline apdaila. Tokiais atvejai pirkėjas siekdamas sutaupyti, apdailos darbus atlieka pats arba samdo pigų nekvalifikuotą darbininką. Pasekoje, pasikvietus akredituotą laboratoriją atlikti sandarumo bandymą, gaunamas rodiklis, kuris neatitinka reikalaujamos energinio naudingumo klasės.

Kodėl taip atsitiko?

Nepakankamai sandariai atlikti apdailos darbai, netinkamai suklijuotos plėvelės, kaminas nepadengtas tinku, sandūros tarp pamato ir vidinio karkaso netinkamai izoliuotos ir kt., o jau paklotos grindys, sudėtas ir nudažytas gipsas bei lubos, suklijuoti tapetai. Tad gali tekti pjaustyti ir tvarkyti nesandarias vietas.

Ką daryti?

Verta atlikti pirminį sandarumo testą, pamatyti nesandarias vietas, atlikti sandarinimo darbus ir geriausia tam samdyti profesionalius darbuotojus, turinčius patirtį.

1 PAVYZDYS

Atlikus testą po įtempiamų lubų sumontavimo, pasimatė defektinės vietos ir teko vienur pjaustyti, o kitur atkabinti, kad sutvarkyti.

2 PAVYZDYS

Teko pjaustyti gipsą ir užsandarinti defektines vietas.

Posted in Pastato sandarumas.