Akredituotas pastatų sandarumo bandymas atliekamas pagal standartą LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“ reikalavimus. Jį gali atlikti tik akredituota laboratorija, kurios akreditacija yra galiojanti, ir ant bandymų protokolo privalo būti nacionalinio akreditacijos biuro ženklas. Taip pat galite patikrinti ar laboratorija yra akredituota bei kiek laiko galioja pažymėjimas puslapyje http://db.nab.lt/ais/accreditation.

REIKALAVIMAI SANDARUMO BANDYMUI

Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos.

Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus. Pastato sandarumo atitiktis atitinkamos energinio naudingumo klasės reikalavimams gali būti patvirtinta tik jeigu kiekvienu iš bandymo standarte nurodytu padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodu nustatyta oro apykaitos n50 vertė neviršija lentelėje nurodytos n50.N vertės.“.

KADA PRIVALOMAS AKREDITUOTAS SANDARUMO BANDYMAS?

  • C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis;
  • visų paskirčių A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams.

REIKALAVIMAI ORO APYKAITOS RODIKLIUI

Eil.
Nr.
Pastato paskirtisPastato energinio
naudingumo klasė
n50.N,
(1/h)
1Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymoC2
B1,5
A1
A+, A++0,6
2Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto, transporto, specialioji ir poilsioC, B2
A1,5
A+, A++1
3Pastabos:
*paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų šildomoms patalpoms, kuriose įrengti vartai tarp šių patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų), sandarumo reikalavimai nekeliami.
*paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atveju šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų).
Posted in Pastato sandarumas.